Signpost

Signpost is snel gegroeid van start-up naar scale-up. Dit vroeg om het professionaliseren en implementeren van bepaalde processen ook binnen het HR-veld. Zo waren er geen resources om iemand fulltime aan te werven binnen HR (bedrijf is te groot om het niet te doen, te klein om het wel te doen).

01. Nood

Signpost is snel gegroeid van start-up naar scale-up. Dit vroeg om het professionaliseren en implementeren van bepaalde processen ook binnen het HR-veld. Zo waren er geen resources om iemand fulltime aan te werven binnen HR (bedrijf is te groot om het niet te doen, te klein om het wel te doen).

02. Oplossing

Mens bood bij de start van de samenwerking 2 dagen per week on-site ondersteuning voor operationele taken op HR (rekrutering en selectie, opmaken van huisregels, …). Omdat de groei bleef aanhouden werd gezamenlijk beslist om een HR-Officer aan te werven. Nu begeleiden we Signpost hoofdzakelijk projectmatig (vb. bij de digitalisering van HR processen, evaluatiebeleid, …)

03. Resultaat

Mens werkt 2 jaar samen met Signpost. In die tijd werden we een spiegel voor het management en een aanspreekpunt voor alle medewerkers.