My Pool

My Pool is actief in de bouwsector. Het heeft jaren veel moeite moeten doen om geschikt personeel (betonarbeiders, vloerders, metsers en techniekers) te vinden, zelfs in die mate dat het de groei belemmerde.

01. Vraag

My Pool is actief in de bouwsector. Het heeft jaren veel moeite moeten doen om geschikt personeel (betonarbeiders, vloerders, metsers en techniekers) te vinden, zelfs in die mate dat het de groei belemmerde.

02. Oplossing

Voor My Pool zetten we employer branding centraal. We gingen met de medewerkers in gesprek en betrokken hen in dynamische recruitment filmpjes. Zo werden ze echte ambassadeurs. Daarnaast hebben we alle vacatures herschreven en werkten we een duurzame rekruteringsstrategie uit.

03. Resultaat

Binnen de 6 maanden werden alle vacatures ingevuld waardoor er voor het eerst sinds jaren geen aanwervingsnood was.

Ook samenwerken met Mens? 

Contacteer ons