Huisregels een fit voor jouw bedrijf?

Het arbeidsreglement in je bedrijf staat volledig op punt. In de individuele arbeidsovereenkomst werden duidelijke afspraken vastgelegd rond arbeidstijden, ziekte, vertrouwenspersonen,… Met andere woorden: er is een sterke basis aanwezig voor een vlotte samenwerking en vertrouwensrelatie werkgever en werknemer.

Toch merk je frustraties op de werkvloer. Die hebben weinig te maken met vastgelegde pauzemomenten of de procedure bij ziektemelding. Medewerkers ergeren zich aan slordig achtergelaten werkplaatsen, vuile bedrijfswagens, het gebruik van internet en sociale media voor privé doeleinden tijdens de werkuren, afwas die zichzelf niet in en uit de vaatwas haalt,… Deze zaken zorgen voor interne frustraties, maar er werden hierover geen concrete afspraken vastgelegd. Je vertrouwt erop dat medewerkers telkens als goede huisvader handelen. Dat ze de keuken proper achterlaten, uitgeleend bedrijfsmateriaal in correcte staat terugbrengen…

Iedereen heeft echter andere standaarden, en vult “handelen als een goede huisvader” dus op zijn of haar manier in. Misschien poets jij jouw huis elke week volledig van boven tot onder en haal ik enkel de stofzuiger boven. Een gebrek aan concrete afspraken kan leiden tot misverstanden en ergernissen. Hiervoor kunnen huisregels een oplossing bieden.

De huisregels vormen een brede basis voor afspraken rond  het gebruik van social media tot non-discriminatie. Denk hierbij ook aan het gebruik van bedrijfswagens, respecteren van pauzes, de procedure voor verlofaanvragen, roken op het bedrijfsterrein, welke bedrijfskledij aanbevolen/verplicht is, voeding op de werkvloer, HACCP regelgeving, EHBO, veiligheid op het werk, clean desk,…

Door duidelijke afspraken te maken en te communiceren worden in eerste instantie ergernissen vermeden. Daarnaast vormt dit document een basis om problemen aan te kaarten indien zij zich stellen.

Klinkt bovenstaande zeer herkenbaar en kunnen huisregels jullie ook verder helpen bij het uitbouwen van je HR beleid? Dan zijn wij beschikbaar voor een goed gesprek.

Contacteer MENS.

28.03.2019 Liza Taillieu - MENS