HUISREGELS, EEN FIT VOOR JOUW BEDRIJF?

Het arbeidsreglement in je bedrijf staat volledig op punt. In de individuele arbeidsovereenkomst werden duidelijke afspraken vastgelegd rond arbeidstijden, ziekte, vertrouwenspersonen … Met andere woorden: er is een sterke basis aanwezig voor een vlotte samenwerking en een goeie vertrouwensrelatie werkgever en werknemer.

 

Toch merk je frustraties op de werkvloer. Die hebben weinig te maken met vastgelegde pauzemomenten of de procedure bij ziektemelding. Medewerkers ergeren zich aan slordig achtergelaten werkplaatsen, vuile bedrijfswagens, het gebruik van internet en sociale media voor privédoeleinden tijdens de werkuren, afwas die zichzelf niet in en uit de vaatwasser stopt of haalt …Dergelijke zaken zorgen voor interne frustraties, maar er werden hierover geen concrete afspraken vastgelegd. Je vertrouwt erop dat medewerkers telkens als goede huisvader handelen. Dat ze de keuken proper achterlaten, uitgeleend bedrijfsmateriaal in correcte staat terugbrengen … In realiteit is dat helaas vaak niet zo.

Iedereen heeft andere standaarden 

Iedereen ziet ‘handelen als een goede huisvader’ anders. Misschien poets jij jouw huis elke week volledig van boven tot onderen en haal ik enkel de stofzuiger uit de kast. Kortom, een gebrek aan concrete afspraken kunnen leiden tot misverstanden en ergernissen. Huisregels kunnen hiervoor een goede oplossing zijn.

Wat zijn huisregels? 

Huisregels vormen een brede basis voor afspraken over het gebruik van sociale media tot zelfs non-discriminatie. Denk ook aan het gebruik van bedrijfswagens, het respecteren van pauzes, de procedure voor verlofaanvragen, roeken op het bedrijfsterrein, aanbevolen of verplichte bedrijfskledij, voeding op de werkvloer, HACCP-regelgeving, EHBO, veiligheid op het werk, clean desk …

 

Duidelijke afspraken en communicatie zijn essentieel

Door duidelijke afspraken te maken en daar ook helder over te communiceren, worden in eerste instantie ergernissen vermeden. Daarnaast heb je met een document met huisregels iets achter de hand om mogelijke problemen aan te kaarten en op te lossen.

Klinkt bovenstaand verhaal herkenbaar? Zouden huisregels jouw bedrijf kunnen helpen en leiden tot een sterker HR-beleid? Dan bieden wij graag een klankbord. Maak vrijblijvend afspraak via vraaghet@mens.be.