The Employee Journey - van "trek me aan" tot "hou (van) me"

De juiste werknemers aantrekken en behouden is voor veel ondernemingen en organisaties een hele uitdaging. Een goed begrip van en inzicht in de employee journey is dan ook een must. Maar wat is die employee journey nu precies? Wat zijn de verschillende fases die een werknemer doorloopt en hoe kan je er als organisatie voor zorgen dat je werknemer in elke fase het gevoel krijgt dat hij of zij zich goed voelt?

Van ‘Attract me’ tot ‘Retire me’

Eenvoudig gezegd is de employee journey de tijd die een medewerker bij een bedrijf doorbrengt. En dat begint op het ogenblik dat hij solliciteert bij de organisatie en eindigt wanneer de medewerker de organisatie opnieuw verlaat. Alle tijd tussen die twee momenten en de ervaringen die de medewerker heeft, noemen we de employee journey.

Schematisch ziet die journey er als volgt uit:

journey

Het spreekt voor zich dat niet alle momenten uit de employee journey even belangrijk zijn. We herinneren ons allemaal onze eerste werkdag op een nieuwe werkplek, maar weten doorgaans niets meer van de tweede dag. Het is dus belangrijk die momenten te identificeren die belang hebben voor de werknemer – het allereerste sollicitatiegesprek, de eerste werkdag, de eerste volwaardige evaluatie, een herstructurering, een promotie… – en op die momenten de juiste impulsen te geven zodat de werknemer zich gewaardeerd weet.

Want zo verbeter je ook de werknemerservaring – of employee experience – en dat is essentieel om gelukkige werknemers te hebben.

Een werknemer die op zijn eerste werkdag bijvoorbeeld niet op zijn computer kan inloggen omdat IT vergeten is een login en paswoord aan te maken, zal een minder leuke ervaring hebben dan iemand die op zijn eerste werkdag meteen voelt dat hij echt deel uitmaakt van het team.

Werknemers die een grote verandering binnen het bedrijf moeten ondergaan zonder de minste inspraak, zullen zich minder gelukkig voelen dan werknemers die in elke fase van het veranderingstraject mee betrokken werden…

Meten is weten

En dat brengt ons meteen bij een volgend punt: een goede manier om de effectiviteit van de employee journey te meten is door middel van de employee experience. Die experience geeft weer hoe medewerkers zich voelen bij wat ze meemaken, zien en horen tijdens hun employee journey binnen een bedrijf.

Er bestaan verschillende tools om die employee experience te meten, maar laten we even stilstaan bij de factoren die ervoor zorgen dat die ervaring positief is, m.a.w. factoren die bijdragen tot het geluk van je werknemers.

In de literatuur wordt over het ABC gesproken: Autonomie, Betrokkenheid en Competenties. Drie cruciale elementen die ervoor zorgen dat je werknemers gelukkiger zullen zijn in hun job. Zingeving, voldoening en plezier/verbinding zijn drie andere pijlers van werkgeluk. Wist je bijvoorbeeld dat 1 minuut lachen je immuunsysteem voor 24 uur boost? En we hebben de voorbije maanden allemaal ervaren wat het belang van een goed immuunsysteem is.

Eenmaal we weten wat werknemers gelukkig maakt (en hoe we dat geluk ook kunnen boosten), moeten we natuurlijk ook weten wat werknemers ongelukkig maakt in hun job. Behalve persoonlijke factoren zijn de drie vaakst voorkomende redenen die aangehaald worden voor een slechte dag: klagende collega’s, werkdruk en gebrek aan waardering. Ook andere factoren zoals verveling, negatieve sfeer, een conflict met een leidinggevende… dragen logischerwijs niet bij tot het geluk van je werknemers.

Meerwaarde

Het belang van een goede employee journey kan dus nauwelijks overschat worden. Want een medewerker die zich gewaardeerd en erkend voelt tijdens zijn ‘verblijf’ in je organisatie, zal een gelukkige werknemer zijn en gelukkige werknemers zorgen voor minder verloop, een lager ziekteverzuim, minder fouten en ongelukken, tevredener en loyale klanten, een hogere productiviteit, een hogere omzetgroei en een hogere shareholder value. De return on investment kan je zelfs in cijfers uitdrukken: tevreden medewerkers zijn 20% productiever, zorgen voor 12% meer klanttevredenheid en 6% meer winst. Cijfers die bij leidinggevenden zeker niet in dovemansoren zullen vallen.

 

Wil je het onboardingbeleid binnen je organisatie naar een hoger niveau tillen en zo nieuwe medewerkers écht een warm onthaal geven én behouden? DA´S MENSELIJK!

Laat via onderstaande link jouw gegevens na en we nemen vrijblijvend contact op:

Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek