11 drijfveren die de betrokkenheid van jouw medewerkers verhogen

 

Iedere zaakvoerder of CEO droomt ervan: Een team van betrokken medewerkers die elke dag met een glimlach de werkdag aanvatten. Helaas is de realiteit binnen een bedrijf soms anders. Vanuit een HR oogpunt worden allerhande initiatieven opgezet om de betrokkenheid en bijgevolg het geluk van de werknemers te verhogen, zoals de befaamde kickertafels, darts, fitnessruimte, teambuilding, etc. En wat zien we vaak: de fitnessruimte is leeg of slechts 50% van jouw medewerkers is aanwezig op het georganiseerde evenement. 

Betrokkenheid bij werknemers wordt natuurlijk niet alleen gecreëerd door ‘fun’-activiteiten te implementeren in je bedrijf, het gaat verder dan dat.  Er zijn verschillende domeinen waar je actief aandacht aan moet besteden om de betrokkenheid van jouw medewerkers te verhogen.

 

Directie – you’ve got work to do!

1. Begin met de WHY

Elke zaakvoerder of CEO kan perfect uitleggen wat zijn of haar bedrijf doet van activiteiten, de befaamde elevator pitch. Het gros van diezelfde leiders kan uitleggen welke koers ze varen met hun bedrijf (hoe). Maar weinig bedrijfsleiders kunnen je vertellen waarom ze doen wat ze elke dag doen. De hamvraag is hier ‘wat is onze bestaansreden?’ Waarom heb ik indertijd dit bedrijf opgericht? Denk maar aan succesvolle bedrijven en hun inspirerende leiders zoals Apple en Steve Jobs. Hun bestaansreden was destijds niet wegens economische redenen, maar puur vanuit een nobele intentie: hij zag de personal computer als hulpmiddel zodat de kleinere man ook een bedrijf kon starten. Een must read is ‘begin met het waarom’ van Simon Sinek.

2. Waarden als verbinding

Waarden definiëren die inherent verbonden zijn aan jouw bedrijf is belangrijk, maar dit gebeurt nog te vaak enkel vanuit het management. Vaak zijn dit containerbegrippen, holle woorden die mooi op papier staan maar echte bedrijfswaarden gaan veel verder dan dat. Het gaat om het vertalen van waarden in gedrag, deze waarden implementeren in alle HR processen en alle relaties (klanten, leveranciers,…). Echte bedrijfswaarden maken deel uit van de cultuur binnen een bedrijf en hebben invloed op het gedrag van elke werknemer. 

Goed gedefinieerde waarden maken duidelijk wat er kan, maar evengoed wat er een NO GO is binnen jouw bedrijf. Bijvoorbeeld bij MENS is 1 van onze bedrijfswaarden integriteit. Dit heeft een invloed op het gedrag van onze werknemers, we zullen altijd open en eerlijke feedback geven aan onze klanten en aan elkaar. Zo creëren we een band gebaseerd op vertrouwen.

3. Strategisch plan & organisatiedoelen

Welke richting gaan we uit met onze organisatie? Wat zijn onze organisatiedoelen? Wat is onze grote droom? Maak organisatiedoelen zichtbaar, maar vertaal ze vooral concreet naar jouw medewerkers. Medewerkers voelen zich meer verbonden en betrokken als ze weten welke koers het bedrijf vaart. Soms kan er een afwijking zijn door economische gebeurtenissen, waarbij een ondernemer zich flexibel moet opstellen, maar het uiteindelijke einddoel blijft ongewijzigd. 

4. Processen, rollen en verantwoordelijkheden

Het enige doel voor een medewerkers is ‘DUIDELIJKHEID’ rond processen, rollen en verantwoordelijkheden. Voor wat kan ik bij wie terecht? Tot waar reiken mijn verantwoordelijkheden? Wat wordt er van mij verwacht? Wanneer er geen duidelijk antwoord is op deze vragen, kan dit leiden tot onduidelijke verwachtingen, inefficiënt werken, hoge werkdruk,… Wat op zijn beurt weer leidt tot frustraties en mindere betrokkenheid van jouw medewerkers.

5. Persoonlijke ontwikkeling

Een bedrijf dat inzet op persoonlijke ontwikkeling van hun medewerkers, kiest resoluut voor het imago van een aantrekkelijke werkgever. De voordelen zijn bewezen: een lager verloop, minder verzuim, groter vertrouwen en een groter werkgeluk voor jouw medewerkers.

Naast de directie, hebben de leidinggevenden doorheen de volledige schakel een cruciale rol!

6. Zet in op inspirerend leiderschap

Onze leiders, verantwoordelijken, teamleaders,... hebben een cruciale rol in het tonen van voorbeeldgedrag en om de vertaalslag te maken naar alle medewerkers in de organisatie. Medewerkers dagelijks inspireren en passioneren. Een inspirerende leider durft zichzelf kwetsbaar op te stellen, staat open voor dialoog, doet aan zelfreflectie en geeft vooral veel vertrouwen aan zijn/haar mensen!

Dan komt het fun gedeelte!

7. Geef erkenning

Een spreekwoordelijke schouderklop, een kleine dankjewel voor de inzet van de afgelopen week, een incentive, een verhoging van het loon, … Het zijn allemaal vormen van erkenning naar jouw medewerkers. Het bevordert het welzijn en is noodzakelijk om zin te geven aan hun werk. Het ontwikkelt de autonomie, het stimuleert creativiteit en nog veel meer. Kortom, een kleine moeite zorgt voor grote voordelen.

8. Zorg voor Verbinding

Zet je in op waarden en cultuur, dan is de kans groot dat je eensgezinde medewerkers aan boord haalt. Mensen met dezelfde intrinsieke waarden, gaan sneller in verbinding met elkaar. Onderlinge relaties leiden tot betere teams, werken productiever samen en leiden tot verbinding op de werkvloer.

9. Zet in op wellbeing

Leuke topics om initiatieven rond te organiseren zijn FUN, FOOD & MOVE. Een afterwork drink, een gezonde kookworkshop of een gezamenlijke sportprestatie zijn allemaal leuke ideeën. Hierbij is het belangrijk om in kaart te brengen waar jouw medewerkers echt warm van worden. Bevraag hen via een eenvoudige survey en zet een wellbeing werkgroep op. Het leidt tot betrokkenheid, verbinding en zoveel meer.

10. Workspace

Let’s face it: we brengen meer uren door op het kantoor dan in ons eigen huis. Een goede work life integratie is noodzakelijk voor de betrokkenheid van je medewerkers. Acties om medewerkers zich thuis te doen voelen op de werkvloer, zijn daarbij belangrijk. Natuurlijk daglicht, ruimtes waar mensen kunnen verbinden, een leuke picknickplek om te lunchen op warme zomerdagen, … Een inspirerende werkplek draagt bij tot een beter humeur en heeft opnieuw een positieve impact op het werkgeluk van jouw medewerkers.

And last but definitely not least…

11. Communicatie, communicatie, en nog eens communicatie!

Alle goede acties en intenties zijn niet veel waard als we vergeten om te communiceren! (En onderschat hierbij de kracht van herhaling niet) Maak een intern communicatieplan op en duid verantwoordelijkheden aan om zo een goede communicatie te garanderen. Onderschat ook niet de impact van een zaakvoerder hierin.

Nood aan een klankbord of ondersteuning hierin? Contacteer ons!