Een nieuw jaar, een goed begin...

2018 staat op de teller! Een nieuw jaar waarin iedereen traditioneel zijn wensen en zijn voornemens uitspreekt voor het komend jaar. Sporten, gezond eten, meer quality-time met het gezin, … Je kent ze ongetwijfeld wel.

Maar daarnaast ook de start van het nieuwe werkjaar. Een ideale periode om een gesprek te voeren met je medewerkers wat je verwachtingen zijn het komende jaar. Goede afspraken maken immers goede vrienden.

Om objectief je medewerkers te gaan evalueren op het einde van het jaar, is het van cruciaal belang om je doelstellingen en je verwachtingen vast te leggen in een taakstellingsgesprek.

 

Hieronder 6 tips voor een efficiënte aanpak!

 

STAP 1: first things first: het bepalen van je doelstelling

Bepaal je doelstellingen en vertaal deze naar je medewerkers. ‘Hoe behalen we deze doelstelling?’ Wat is, per teamlid, hun aandeel hierin? Zorg voor een duidelijke communicatie, zodat elk teamlid duidelijk je doelen kent. Een leuke tip hierin is om dit visueel te maken, zodat elk lid van je team duidelijk weet waar jij als leidinggevende naar toe wil.

 

STAP 2: Maak je doelstellingen SMART

Formuleer een aantal doelstellingen per medewerker en maak deze SMART:

  • Specifiek = concreet?
  • Meetbaar = hoe?
  • Acceptabel, is het doel voor mijzelf (en voor anderen) verantwoord en acceptabel?
  • Realistisch, is het doel realistisch? Kan het wel?
  • Tijdgebonden = wanneer?

Bepaal 3 tot 5 doelen SMART-doelstellingen per medewerker. Een tip hierin is om je medewerker zelf te laten nadenken en zelf een aantal doelstellingen te laten bepalen. Zo kan je tijdens het gesprek de doelstellingen naast elkaar leggen en op deze manier een plan van aanpak bekomen (draagvlak creeëren).

 

STAP 3: Talenten en werkpunten

Voor elke functie zijn er een aantal vaardigheden vastgelegd die de medewerker moet bezitten om zijn/haar job goed te kunnen uitoefenen. In sommige vaardigheden zal jouw medewerker uitblinken, in andere is er ruimte voor verdere groei. Zet je medewerker in op hun talenten door hen bijvoorbeeld extra verantwoordelijkheden of taken te geven én zorg ervoor dat de werkpunten aangepakt worden door bijvoorbeeld een externe opleiding. Vraag hier opnieuw de nodige voorbereiding van je medewerker.

 

STAP 4: Het gesprek

Bereidt het gesprek grondig voor en neem er de tijd voor. Plan het op voorhand in, samen met de medewerker. Bespreek duidelijk welke voorbereiding je verwacht zodat je op een constructieve manier aan de slag kan gaan. Zorg dat het gesprek geen éénrichtingsverkeer is, maar creeër een dialoog.

 

STAP 5: Vraag feedback

Je hebt duidelijk de doelstellingen voor het komende jaar geformuleerd. Je hebt een plan van aanpak opgemaakt om je medewerkers maximaal in te zetten op hun talenten en te laten groeien? Dan rest jou nog enkel de vraag: ‘Hoe kan ik jouw daarin helpen?’ Pols naar de verwachtingen van je mensen. Feedback geeft jou immers de kans om hiermee aan de slag te gaan het komende jaar.

 

STAP 6: Tussentijds evalueren is de boodschap

Het is allemaal duidelijk omschreven. Je bent klaar om het nieuwe jaar te veroveren? Goed, maar vergeet niet om op geregelde tijdstippen hierover in gesprek te gaan. Soms heb je onverwachte omstandigheden die invloed hebben op je plan van aanpak. Zorg dat het niet statisch, maar werkbaar en wendbaar is.

 

Een goed gesprek hierover voeren?

Contacteer MENS

www.mens.be

05.01.2018 Delphine Vantomme - MENS