EEN NIEUW JAAR, EEN GOED BEGIN

Gelukkig nieuwjaar! 2018 staat op de teller. Een nieuw jaar betekent goede voornemens. Sporten, gezond eten, meer quality time met het gezin … Je kent het wel.

Daarnaast start ook het nieuwe werkjaar. Een ideale periode om een gesprek te voeren met je medewerkers om te polsen naar hun verwachtingen van het komende jaar. Goede afspraken maken immers goede vrienden.

Om je medewerkers objectief te kunnen evalueren op het einde van het jaar, is het essentieel om doelstellingen en verwachtingen vast te leggen in een taakstellingsgesprek. We geven je dan ook graag 6 tips voor een efficiënte aanpak.

Stap 1: doelstellingen bepalen

First things first, doelstellingen vastleggen. Bepaal je doelen en vertaal ze naar je medewerkers. Betrek hen hier ook in. Hoe kunnen jullie deze doelstelling samen behalen? Wat is het aandeel van elk teamlid hierin? Zorg voor een duidelijke communicatie, zodat elk teamlid duidelijk weet wat de doelstellingen zijn en hoe hij of zij daaraan kan bijdragen. Een leuke tip: maak het visueel met een grafiek of infographic!

Stap 2: maak je doelstellingen SMART

Formuleer een aantal doelstellingen per medewerker en maak deze SMART:

Specifiek = wat is het doel concreet?
Meetbaar = hoe zal je het doel meten?
Acceptabel = is het doel verantwoord en acceptabel?
Realistisch = is het doel haalbaar?
Tijdgebonden = tegen wanneer wil je het doel behalen?

Bepaal 3 tot 5 SMART-doelstellingen per medewerker. Een tip hierin is om je medewerker zelf te laten nadenken en een aantal doelstellingen te laten bepalen. Zo kan je tijdens het gesprek de doelstellingen naast elkaar leggen en op deze manier tot een actieplan komen. Op die manier verhoog je ook de betrokkenheid van je medewerker en creëer je een draagvlak voor jouw doelen.

Stap 3: talenten en werkpunten

Elke functie vraagt om een aantal vaardigheden die de medewerker moet hebben om zijn of haar job goed te kunnen uitoefenen. In sommige vaardigheden zal de medewerker moeten uitblinken, in de andere is er ruimte voor verdere groei. Zet je medewerker in voor de dingen waar ze echt goed in zijn, hun talenten, door ze bijvoorbeeld extra verantwoordelijkheden of taken te geven. Zorg er daarnaast ook voor dat werkpunten goed aangepakt worden door bijvoorbeeld een externe opleiding. Vraag je medewerker om hier ook zelf over na te denken en eigen input voor te bereiden voor het gesprek. 

Stap 4: het gesprek

Bereid het gesprek grondig voor en neem er de tijd voor. Plan het op voorhand in, samen met de medewerker. Bespreek duidelijk welke voorbereiding je verwacht, zodat je op een constructieve manier aan de slag kan gaan. Het gesprek mag in elk geval geen eenrichtingsverkeer zijn, maar een dialoog.

Stap 5: vraag feedback

De doelstellingen voor volgend jaar zijn nu duidelijk geformuleerd. Er is een plan van aanpak om je medewerkers maximaal in te zetten op hun talenten en te laten groeien. Dan rest enkel nog de vraag: hoe kan jij je medewerker hierbij helpen? Pols naar de verwachtingen van je mensen. Feedback geeft jou immers de kans om hiermee aan de slag te gaan het komende jaar. 

Stap 6: tussentijds evalueren is de boodschap

Alles is duidelijk omschreven. Jullie hebben er zin in om het nieuwe jaar te veroveren! Heel goed! Vergeet alleen niet om hier op geregelde tijdstippen over in gesprek te gaan. Soms zijn er onverwachtse omstandigheden die invloed hebben op je plan van aanpak. Zorg dus dat het plan niet statisch, maar werkbaar en wendbaar is. 

Wil je hierover brainstormen met een HR-expert? Neem vrijblijvend contact met ons op via vraaghet@mens.be.