De impact van Covid-19 op HR

Dat de afgelopen maanden voor iedereen een rollercoaster waren, is het minste wat we kunnen zeggen. Covid-19, het coronavirus, laat zijn sporen na op elke sector en elk individu. Zo ook op HR, een combinatie van business en mensen. Wat is de blijvende impact? Waar moesten we ons noodgedwongen aan aanpassen als werkgever en werknemer? Wat hebben we hieruit geleerd?

Werken hoeft niet plaatsgebonden te zijn 

De grootste aanpassing voor bedrijven was wellicht het aanbevolen thuiswerk. Vroeger zaten medewerkers in een afzonderlijk hokje of kantoor. We evolueerden nog niet zolang geleden naar de gekende landschapsbureaus. Veel aangenamer en een stimulans voor de sfeer en creativiteit op de binnen het team. We hoefden geen ellenlange mails meer te sturen, maar konden onze collega’s meteen aanspreken.

Uiteraard had deze medaille ook een keerzijde: je werd uit je concentratie gehaald, je had minder privacy en minder controle over je werkplanning, met soms de nodige stress tot gevolg. We stappen dus steeds meer af van het landschapsbureau en investeren in werkplaatsen waar onze medewerkers geconcentreerd en alleen kunnen werken, in combinatie met enkele flexibele ruimtes voor vergaderingen, brainstormingsessies of creatief werk. Een ideale formule voor elke taak en elk moment. Werken op kantoor bleef echter de norm.

Covid-19 liet ons geen keuze: thuiswerken was voor wie dat kon verplicht. Al snel werden de voordelen van thuiswerk zichtbaar. Mits duidelijke afspraken zijn de meeste medewerkers productiever en gemotiveerder. Er wordt minder gependeld en er is minder fileleed. Werknemers kunnen hun werk zelf inplannen en werken op de meest productieve momenten van de dag. De nood aan persoonlijk contact met collega’s en de werkgever werd wel steeds groter. Het lijkt erop dat een gezonde mix van werken op kantoor en thuiswerk ideaal is voor de meeste werknemers.

Digitaliseringsprocessen krijgen een hogere prioriteit 

Voor de coronacrisis was er al sprake van veel digitalisering, maar in veel bedrijven ging het proces erg traag en werd het op de lange baan geschoven. Het vroeg dan ook een grote tijds- en geldinvestering. Door verplicht thuis te werken, hebben we massaal gemerkt dat het noodzakelijk is om overal en altijd al je bestanden en applicaties te kunnen raadplegen. Ook in de HR-sector merken we dat het aandeel digitaal steeds groter wordt. Interviews, testen, … zullen voortaan vaker online plaatsvinden. We winnen immers aan tijd en hoeven helemaal niet aan kwaliteit in te boeten.

Ook tijdens een crisis is HR essentieel 

Human resources is het kloppend hart van een bedrijf. De sector speelt een cruciale rol in de veranderingen die Covid-19 in ondernemingen teweegbrengt. Dankzij goede HR-technieken kunnen er inzichten worden verkregen over hoe een bedrijf in crisissituaties reageert en wat dat voor zijn medewerkers betekent. We kunnen berekenen hoeveel menselijk kapitaal er daadwerkelijk nodig is om alles draaiende te houden, maar vooral, we detecteren welke profielen we missen.

Anderzijds zijn HR-experten onmisbaar om ondersteuning te bieden bij een veranderende bedrijfscultuur. De hiërarchische structuur van weleer waarbij leidinggevenden of werkgevers te controlerend optraden bij thuiswerk, dat slechts sporadisch werd toegestaan, is niet meer. Kortom, we zullen de gevolgen van Covid-19 op de economie nog lang dragen, maar het is belangrijk om deze periode ook te zien als een ultieme kans om te leren en positieve punten mee te nemen voor een verandering op lange termijn. Alleen zo kan je als bedrijf wendbaarder worden en sneller inspelen op toekomstige veranderingen.

Voel jij een golf van verandering in je bedrijf? Ervaar je dat medewerkers meer thuis willen werken, maar weet je niet hoe dit te organiseren? Wij helpen je graag om een geschikt beleid uit te werken of met jou te sparren over je aanpak. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak.